Statens betalningar visade ett underskott

Pressmeddelande 7 juli 2011

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 20,4 miljarder kronor i juni, vilket är 5,7 miljarder kronor högre än Riksgäldens senaste prognos. Differensen förklaras huvudsakligen av betalningsförskjutningar mellan månader inom Riksgäldens nettoutlåning och påverkar därmed inte utfallet för helåret.

Skatteinkomsterna blev 3,3 miljarder kronor högre än beräknat. Det högre utfallet beror till viss del på variationer i skatteinkomsterna mellan månader. Dessutom blev utbetalningarna av skatteåterbäringen något lägre än prognostiserat.

Räntorna på statsskulden blev 1,9 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning blev 8,8 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det förklaras framför allt av att myndigheternas repotransaktioner* blev 5,4 miljarder kronor högre än beräknat. Övriga skillnader mot prognosen beror främst på högre utlåning till några myndigheter.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2011 resulterade statens betalningar i ett överskott på 48 miljarder kronor. Statsskulden var 1 060 miljarder kronor den 30 juni.

Utfallet för juli publiceras den 5 augusti 2011, kl. 09.30.

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden

Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)
 

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30

 

* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.