Statens betalningar visade ett överskott

Pressmeddelande 7 september 2011

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,8 miljarder kronor i augusti, vilket är 6,3 miljarder kronor lägre än Riksgäldens senaste prognos.

Skatteinkomsterna blev sammanlagt 3,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Myndigheternas utbetalningar utvecklades i linje med prognos.

Räntorna på statsskulden blev 3,9 miljarder kronor högre än beräknat. I samband med att valutaskulden förlängs realiseras valutakursdifferenser som inkluderas i räntebetalningarna på statsskulden. Turbulensen på valutamarknaderna ger effekter på räntebetalningarna enskilda månader och nu senast i augusti i samband med rullningar.

Riksgäldens nettoutlåning blev 1,5 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2011 resulterade statens betalningar i ett överskott på 32 miljarder kronor. Statsskulden var 1 058 miljarder kronor den 31 augusti.

Utfallet för september publiceras den 7 oktober 2011, kl. 09.30.

 

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, telefon 08 613 47 37

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden