Premiär för valutalån med försäljning till USA

Pressmeddelande 26 maj 2011

Riksgälden emitterar 1,5 miljarder dollar (9 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån till Riksbanken. En nyhet är att obligationerna kan köpas av investerare som är registrerade i USA.

- Lånevillkoren var mycket goda. Lånet var det mest förmånliga i år på marknaden för stater och stora internationella låntagare. Samtidigt lyckades vi bredda investerarbasen. Det var särskilt glädjande att en stor del av lånet såldes till de amerikanska kontinentenerna. Budvolymen på totalt 2,3 miljarder dollar visade att köpintresset var stort. Det säger upplåningschef Maria Norström.

Dollarlånet, som är det andra i år, avser refinansieringav lån i utländsk valuta till Riksbanken. Under 2009 lånade Riksgälden upp motsvarande 95 miljarder kronor i utländsk valuta för Riksbankens räkning. I höst förfaller ytterligare ett obligationslån. För mer information se Riksgäldens Statsupplåningsrapport från den 18 maj 2011 på www.riksgalden.se.

Lånevillkor

Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgälden
Storlek USD 1,5 miljarder
Kupong 1,000 % s.a.
Löptid 2014-06-03
Pris 99,770 %
Ränta 1,078 % p.a.
Ränteskillnad mot dollarmarknaden swappränta (mittränta) Minus 10 räntepunkter
Ledarbanker Deutsche Bank och Royal Bank of Scotland

Ledarbankerna kommenterar:

- Det starka och väl spridda intresset bland annat från centralbanker över hela världen, till det här priset och i en volatil marknad vittnar om den starka efterfrågan på Sveriges höga kreditkvalitet.

Centralbanker och liknande institutioner köpte närmare 75 procent av lånet. Hela 28 procent placerades på de amerikanska kontinenterna, resten i Europa, Mellanöstern och Asien.

Avtalet innehåller en klausul, 144a, som gör det möjligt för USA-registrerade investerare att köpa lånet på primärmarknaden. Obligationerna kan avvecklas både i Europa och USA.

Frågor besvaras av:
Johan Bergström, förvaltare, 08 613 47 77