Inbjudan pressmöte på Riksgälden 18 maj kl. 10.00

Pressmeddelande 13 maj 2011

Riksgälden publicerar nya prognoser för statens finanser i år och 2012 den 18 maj. I rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2011:1 beskriver vi också hur vi ska finansiera den krympande statsskulden.

Vi publicerar rapporten kl. 09.30 onsdagen den 18 maj på riksgalden.se och skickar samtidigt ut ett pressmeddelande.

Pressmötet börjar kl. 10.00 och är i våra lokaler med ingång Jakobsbergsgatan 13, plan 7. Riksgäldsdirektör Bo Lundgren medverkar.

För att delta krävs presslegitimation. 

Riksgälden är statens finansförvaltning som varje dag följer statens in- och utbetalningar. Vi är den myndighet som snabbast ser faktiska förändringar och med hjälp av våra historiska data gör vi prognoser över statens lånebehov. Lånebehovet är samma sak som budgetsaldot fast med omvänt tecken. Om lånebehovet är positivt behöver Riksgälden låna och staten har ett underskott i sin budget.

Har du frågor?

För mer information kontakta:

Marja Lång
Presschef
Telefon 08 613 46 54
E-post marja.lang@riksgalden.se