Statens betalningar gav ett överskott i januari

Pressmeddelande 5 februari 2010

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,8 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var 18,0 miljarder kronor. Differensen förklaras huvudsakligen av att räntebetalningarna på statsskulden blev 1,4 miljarder kronor lägre än beräknat.

De lägre räntebetalningarna beror främst på att vi har gjort större överkurser vid emission än väntat. Statens övriga betalningar utvecklades ungefär i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2010 gav statens betalningar ett underskott på 150 miljarder kronor. Statsskulden var 1 168 miljarder kronor den 31 januari.

Utfallet för februari publiceras den 5 mars 2010, kl. 9.30.

Riksgäldens nya årsprognoser för 2010 och 2011 publiceras den 3 mars kl. 9.30. 

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08 613 47 33

Tabell med siffror

Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)