Stor efterfrågan på Riksgäldens nya valutalån

Pressmeddelande 16 januari 2009

Riksgäldens återkomst till den internationella kapitalmarknaden efter två år mottas mycket positivt.  Det nya valutalånet emitterades på eurodollarmarknaden "Vi är mycket nöjda med emissionen. Efterfrågan var mycket stark och obligationen köptes av institutionella placerare världen över" säger biträdande upplåningschef Maria Norström. 
   
Lånevillkor
USD 2 000 miljoner 1,875 % 2012-03-12
Pris: 99,876
Ränteskillnad mot mid swaps: plus 25 räntepunkter
Ränteskillnad mot US Treasury: plus 87,65 räntepunkter
Ledarbanker: Citigroup, JPMorgan, Nordea
 
I vår reviderade budgetprognos räknar vi med att upplåningen i obligationer i utländsk valuta kommer att bli omkring 30 miljarder kronor under 2009. Redan under årets andra vecka erbjöd Eurodollarmarknaden svenska staten mycket goda lånevillkor. Riksgälden valde därför att utnyttja det starka marknadsläget redan nu för att emittera ett stort benchmarklån i dollar, motsvarande ca 16 miljarder kronor. Efterfrågan var mycket stark och investerarbasen bred. 54 procent av lånet såldes till centralbanker, 33 procent till banker och 13 procent till fonder och pensionsfonder. Mottagandet i marknaden blev mycket positivt.
 
Några kommentarer från marknaden: "Sveriges återkomst till dollarmarknaden var mycket välkommen. Sverige är en mycket sällsynt och högt värderad emittent hos en stor krets investerare. Prissättningen var korrekt och vi förväntar oss att lånet ska handla till attraktiva nivåer i andrahandsmarknaden. Det har alla tidigare dollarlån gjort, som Sverige emitterat."
 
Frågor besvaras av:
Maria Norström, Biträdande upplåningschef, 08 613 46 35