Statens betalningar visade ett överskott i maj

Pressmeddelande 5 juni 2009

Statens betalningar visade ett överskott på 16,7 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var 22,1 miljarder kronor. Överskottet blev således 5,4 miljarder kronor mindre än väntat.

Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 7 miljarder kronor högre än beräknat. Av det förklaras 4 miljarder kronor av myndigheternas repotransaktioner*. Dessa repotransaktioner påverkar inte vår bedömning för helåret då de finns med i prognosen för andra månader.
 
Skatteinbetalningarna i maj blev 2 miljarder kronor lägre än prognos. Under perioden februari till och med maj har skatteinbetalningarna varit sammanlagt 11 miljarder kronor högre än vår prognos.
 
Statens utbetalningar blev 5 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror bland annat på en rabatt på EU-avgiften.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 7,0 miljarder kronor. Det var 1,4 miljarder kronor mer än väntat. Skillnaden beror på större valutakursförluster än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden till och med maj 2009 var överskottet 86 miljarder kronor. Statsskulden var 1 021 miljarder kronor den 31 maj.
 
Utfallet för juni publiceras den 7 juli 2009, kl. 9.30. Nya reviderade prognoser för 2009 och 2010 publiceras den 12 juni 2009, kl. 12.30.
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53
 
* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell med siffror

Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)