Villkor för extra emission i statsskuldväxlar

Pressmeddelande 29 september 2008

Riksgälden emitterar 10 miljarder kronor i decemberväxeln (2008-12-17) tisdagen den 30 september i en tidigare annonserad extra auktion. Volymen blir något mindre än i den senaste extra emissionen då vi emitterade 15 miljarder kronor.
 
De mindre volymerna som nu blir aktuella i de extra emissionerna ska ses mot bakgrund av begränsade budvolymer och att vi vill ha utrymme att uthålligt bidra med likviditet i form av extra emissioner. Vi har fortfarande beredskap att emittera maximalt 150 miljarder kronor extra i statsskuldväxlar.
 
Riksgälden har för närvarande överskott och kommer liksom tidigare att utnyttja omvända repor i säkerställda bostadsobligationer för placeringar. I morgon kommer ca 15 miljarder kronor att placeras på detta sätt. De löptider vi då erbjuder kommer att vara längre än vanligt. Utöver detta kommer likviden från den extra emissionen att placeras i omvända repor i säkerställda bostadsobligationer. Totalt kommer vi således att placera 25 miljarder kronor i omvända bostadsrepor med längre löptid i morgon.
 
Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, 08 613 47 82
Maria Norström, bitr. upplåningschef, 08 613 46 35