Royal Bank of Scotland tar över ABN:s återförsäljarskap

Pressmeddelande 17 juli 2008

Royal Bank of Scotland (RBS) köpte under 2007 delar av ABN Amro. RBS har nu beslutat att de ska upprätthålla det återförsäljarskap i svenska statspapper som ABN Amro haft sedan 1998, då ABN tog över verksamheten från Alfred Berg Transferator.
 
"Det är glädjande att RBS köp av ABN också innebär ett fortsatt åtagande gentemot den svenska statsobligationsmarknaden", säger Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgälden.
 
Riksgäldens återförsäljare är från och med den 18 juli 2008:
 
 
Frågor besvaras av:
 
Mattias Lavefjord, skuldförvaltare, telefon 08-613 45 79