Statens betalningar gav ett överskott i november

Pressmeddelande 7 december 2007

Statens betalningar visade ett överskott på 18,6 miljarder kronor i november. Det kan jämföras med Riksgäldens prognos på 8,7 miljarder kronor. Samtidigt reviderar vi månadsprognosen för december. Orsaken är att vi inte räknar med att det ska komma in några pengar från försäljning av statliga företag före årsskiftet.
 
Avvikelsen i november beror huvudsakligen på lägre återbetalningar av skatt, större bidrag från EU, och att Riksgäldens nettoutlåning till statliga myndigheter blev lägre än väntat.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,8 miljarder kronor, vilket var 0,3 miljarder kronor högre än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden till och med november uppgick överskottet till 146 miljarder kronor. Ett överskott innebär att staten amorterar på sina lån. Vid ett underskott måste staten i stället låna.
 
Statsskulden var 1 107 miljarder kronor i slutet av november. Det är 134 miljarder kronor mindre än ett år tidigare. Att förändringen är mindre än överskottet beror på att även skuldkorrigeringar och tillfälliga placeringar påverkar statsskuldens storlek.
 
Revidering av månadsprognosen för december
I vår ursprungliga prognos för december ingår försäljningsinkomster på 32 miljarder kronor. Då det endast återstår kort tid av året är det osannolikt att dessa inkomster kommer att realiseras. Även om ett avtal om försäljning skulle slutas under december, är det inte troligt att någon betalning sker före årsskiftet. Vi reviderar därför vår prognos för december från ett underskott på 41,2 miljarder kronor till ett underskott på 73,2 miljarder kronor. Det innebär att årsprognosen för 2007 revideras till ett överskott på 115 miljarder kronor.
 
Årsprognosen för 2008 ändras inte. Vi kommer att redovisa en ny samlad bedömning den 27 februari när vår nästa prognos och låneplan publiceras.
Utfallet för december, samt helårsutfall för 2007 publiceras den 9 januari 2008, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, analytiker prognos, telefon 08-613 47 33
Marja Lång, informationschef, telefon 08-613 46 54
 

Tabell med siffror på utfallet

Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)