Lånebehov enligt prognos i augusti

Pressmeddelande 7 september 2004

Statens betalningar i augusti gav ett underskott på 15,7 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder mer än Riksgäldskontorets prognos. De senaste tre månaderna har lånebehovet utvecklats i stort sett enligt årsprognosen på 64 miljarder kronor. Den ackumulerade avvikelsen uppgår bara till 0,6 miljarder kronor.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) visade ett underskott på 10,5 miljarder kronor. Det är 0,5 miljarder kronor mindre än beräknat. Räntebetalningarna för statsskulden var ca 0,7 miljarder kronor högre än förväntat. Det beror främst på större räntebetalningar på skulden i utländsk valuta.

För tolvmånadersperioden t.o.m. augusti uppgick lånebehovet till 45,8 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av augusti 1 238 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för september publiceras den 7 oktober 2004, kl. 9.30.

För mer information:
Sofia Olsson, Tel: 08-613 47 47

Lånebehov enligt prognos i augusti Läs Lånebehov enligt prognos i augusti, pdf (öppnas i nytt fönster)