Lånebehov enligt prognos i mars

Pressmeddelande 7 april 2003

Statens betalningar under mars gav ett lånebehov på 7 miljarder kronor. Det ska jämföras med Riksgäldskontorets senaste prognos som pekade på ett lånebehov på 6,9 miljarder kronor.

Det primära lånebehovet i mars uppgick till 2,3 miljarder, vilket är 1,1 miljarder kronor mindre än beräknat. Huvudorsaken var mindre utbetalningar från Riksförsäkringsverket till AP-fonderna.

Räntebetalningarna för statsskulden i mars var 1,3 miljarder kronor större än beräknat. Merparten av differensen beror på mindre överkurser på obligationer än vad kontoret räknat med. De lägre överkurserna är ett resultat av att kontoret emitterat statsobligationer med lägre kuponger än som planerats vid prognostillfället.

Det tidigare publicerade överskottet i statens betalningar under februari har reviderats från 25,4 miljarder till 23,3 miljarder kronor. Detta till följd av en ombokning på Riksgäldens nettoutlåning.

För tolvmånadersperioden t.o.m. mars uppgick lånebehovet till 36,7 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av mars 1 222 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för april publiceras den 8 maj 2003, kl. 9.30.1 En reviderad prognos för 2003 och en prognos för lånebehovet 2004 publiceras den 18 juni 2003, kl. 9.30.

För mer information:

Lars Hörngren, tel: 08-613 47 36
Gunnar Forsling, tel: 08-613 45 35

Lånebehov enligt prognos i mars Läs Lånebehov enligt prognos i mars, pdf (öppnas i nytt fönster)