Fel information på www.rgk.se om premievinster

Pressmeddelande 2 juni 2003

Riksgäldskontoret gjorde idag en dragning i premielån 1998:2. På grund av ett misstag matades fel vinstplan in i dragningssystemet. Detta upptäcktes varken av Riksgäldskontorets personal eller av Lotteriinspektionen som övervakar alla dragningar.

Det felaktiga dragningsresultatet publicerades på www.rgk.se under ca 30 minuter på förmiddagen. Felet innebar att garantivinster à 350 kronor drogs trots att det inte skulle finnas några garantivinster i denna dragning.

Riksgäldskontoret har nu gjort om vinstdragningen utan garantivinster. Inga garantivinster kommer att delas ut. Skillnaden mellan de bägge vinstplanerna är enbart garantivinsterna. Övriga vinster är identiska i de bägge vinstplanerna.

De felaktiga vinstresultaten har också funnits på vår automatiska vinsttelefon under dagen.

På grund av den felaktiga dragningen har dragningsresultat för premielån 1998:2 samt 2002:2 inte kunnat publiceras på www.rgk.se under dagen.

Riksgäldskontoret beklagar djupt misstaget och kommer att skärpa rutinerna ytterligare.

Ett korrekt dragningsresultat kommer att publiceras på www.rgk.se så fort de tekniska problemen är lösta.

För mer information kontakta:

Christine Holm, chef för Privatmarknad 08 613 46 41
Ann-Sofi Dalmo, försäljningschef 08 613 45 72