Schroder Salomon Smith Barney säger upp återförsäljaravtalet i statsobligationer

Pressmeddelande 22 januari 2002

Schroder Salomon Smith Barney har till Riksgäldskontoret meddelat att man säger upp återförsäljaravtalet i statsobligationer per den 22 januari 2002.

Pressmeddelande 2002-01-22

Schroder Salomon Smith Barney har till Riksgäldskontoret meddelat att man säger upp återförsäljaravtalet i statsobligationer per den 22 januari 2002.

Riksgäldskontoret har därmed sju återförsäljare i statsobligationer:

ABN Amro Bank N.V.
Danske Bank Consensus
FöreningsSparbanken AB
Svenska Handelsbanken
SEB
Nordea
E. Öhman J:or Fondkommission AB

För mer information, kontakta:

Erik Thedéen, Avdelningschef Marknad & skuldförvaltning,
tel: 08-613 46 46

Thomas Olofsson, Upplåningschef,
tel: 613 47 82