Rörlig ränta höjs på RiksgäldsSpar

Pressmeddelande 26 april 2002

Räntan på RiksgäldsSpar utan tidsgräns höjs till 4 procent och räntan på MånadsSpar höjs till 3,90 procent från den 2 maj 2002. Det är en följd av att Riksbanken då höjer den s.k. reporäntan.

RiksgäldsSpar utan tidsgräns fungerar som ett vanligt sparkonto men har högre ränta och har inga avgifter. Sedan starten i december år 2000 har fem miljarder kronor placerats på RiksgäldsSpar utan tidsgräns. Minsta insättning är 5.000 kronor. Den som vill ta ut pengar ringer eller skriver till Riksgäldskontorets kundtjänst och efter 6 dagar finns pengarna på det konto kunden har angett.

Insättningarna i MånadsSpar har också fortsatt att öka. Minsta sparbelopp är 200 kronor i månaden.

De fasta räntorna för andra sparformer inom RiksgäldsSpar påverkas inte direkt av höjningen av reporäntan.

För mer information kontakta:

Erik Thedéen, chef för Marknad och skuldförvaltning telefon 08-613 46 46 eller
Marja Lång, informationschef, telefon 08-613 46 54 eller
Kundservice telefon 020-780 780.