Riksgäldskontoret utser återförsäljare i realobligationer för 2002

Pressmeddelande 25 januari 2002

Riksgäldskontoret har idag utsett E. Öhman J:or Fondkommission, FöreningsSparbanken, Nordea, Svenska Handelsbanken och SEB till återförsäljare i realobligationer under år 2002. Valet av återförsäljare grundar sig på presenterade affärsplaner i kombination med kandidaternas tidigare prestationer i realobligationsmarknaden. Avtalen gäller fram till årsskiftet 2002/2003 då de automatiskt upphör.

Återförsäljarprovisioner för år 2001

För att stärka återförsäljarnas motiv att sälja och skapa intresse för realobligationer betalar Riksgäldskontoret provisioner. Provisionerna för år 2001 består av en fast ersättning på 1 miljon kronor per återförsäljare, samt en del som baseras på återförsäljarnas andel i Riksgäldskontorets emissioner, byten och uppköp. Sammanlagt har en summa på knappt 14 miljoner kronor fördelats enligt följande:

E. Öhman J:or Fondkommission 4 774 522 kronor
FöreningsSparbanken 4 561 783 kronor
SEB 3 208 280 kronor
Nordea 1 445 860 kronor

För mer information:

Thomas Olofsson, upplåningschef, tel: 08-613 47 82
Joy Sundberg, analytiker, tel: 08- 13 47 38