Mindre budgetöverskott än väntat i april

Pressmeddelande 7 maj 2002

Statens betalningar gav under april ett överskott (ett negativt lånebehov) på 2,4 miljarder kronor. Det ska jämföras med Riksgäldskontorets senaste prognos som pekade på ett överskott på 7,4 miljarder kronor.