Kontoplaceringar omvandlade till statsobligationer

Pressmeddelande 1 juli 2002

Insättningsgarantinämnden (IGN), Kärnavfallsfonden (KAF) och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har haft tillgångar placerade på konton i Riksgäldskontoret. Tillgångarna omvandlas från och med i dag, den 1 juli 2002, till statsobligationer i enlighet med riksdagens och regeringens beslut.