Budgetöverskottet 39 miljarder 2001

Pressmeddelande 8 januari 2002

Statsbudgeten gav ett överskott på 38,7 miljarder kronor under 2001, ca 63 miljarder mindre än 2000. Riksgäldskontorets senaste prognos pekade på ett överskott på 41 miljarder kronor. Överskottet justerat för tillfälliga betalningar kan uppskattas till omkring 25 miljarder kronor, att jämföras med ett justerat överskott på omkring 50 miljarder 2000.

Pressmeddelande finns under Mer info (PDF 32KB)

Budgetöverskottet 39 miljarder 2001 Läs Budgetöverskottet 39 miljarder 2001, pdf (öppnas i nytt fönster)