Avkastning för premieobligation 2002:2 är fastställt

Pressmeddelande 28 oktober 2002

Riksgäldskontoret har fastställt avkastningen på premieobligation 2002:2 till 2,8 procent skattefritt per år. Det motsvarar 4,0 procent före skatt.