Riksgäldskontoret utser återförsäljare i realobligationer för 2001

Pressmeddelande 26 januari 2001

Riksgäldskontoret har idag utsett FöreningsSparbanken, Nordea, SEB och E. Öhman J:or Fondkommission till återförsäljare i realobligationer under år 2001. Valet av återförsäljare grundar sig på presenterade affärsplaner i kombination med kandidaternas tidigare agerande i realmarknaden. Avtalen gäller fram till årsskiftet 2001/2002 då de automatiskt upphör. Provisionssystemet som infördes under år 2000 gäller även under år 2001.

Återförsäljarprovisioner för år 2000

För att öka återförsäljarnas motiv att sälja och skapa intresse för realobligationer betalar Riksgäldskontoret provisioner till återförsäljarna i marknaden för realobligationer. Provisionerna för år 2000 består av en fast ersättning på 1 miljon kronor per återförsäljare, samt en del som baseras på återförsäljarnas andel i Riksgäldskontorets emissioner, byten och uppköp. Det nya provisionssystemet infördes vid årsskiftet 1999/2000. Sammanlagt har en summa på knappt 14 miljoner kronor fördelats enligt följande:

FöreningsSparbanken 5.323.636 kronor
E. Öhman J:or Fondkommission 3.530.000 kronor
SEB 2.899.091 kronor
Nordea 2.198.182 kronor

Förfrågningar:
Erik Thedéen, avdelningschef, tel. 08 - 613 46 46
Joy Sundberg, analytiker, tel. 08 - 613 47 38