Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 1 juni 2022

Nyhet 9 juni 2022

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 1 juni publicerats.

På Finansiella stabilitetsrådets första ordinarie möte deltog finansmarknadsminister Max Elger, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget inklusive säkerhetsläget i Europa och risken för effekter på de finansiella marknadernas funktionssätt. Rådet diskuterade även myndighetsgemensamt samarbete i cybersäkerhetsfrågor, samt behov av analyser och eventuella åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten.

Protokoll från mötet

Läs mer om Finansiella stabilitetsrådet

 

Presskontakt

Malin Hasselblad Wennström, pressansvarig kommunikatörRiksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktion kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Malin Hasselblad Wennström, pressansvarig kommunikatör
Mobil: 070- 003 92 62
E-post: Malin Hasselblad Wennström
Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)