Upphandling av laddningsbara kort pågår

Nyhet 2 september 2020

Laddningsbara kort minskar myndigheternas behov av kontanter och ger lägre adminstrationskostnader för staten.

Riksgälden har inlett upphandling av laddningsbara korttjänster, som ska ersätta det nuvarande avtalet med ICA Banken som löper ut den sista juni 2021. Sista dag att lämna anbud i upphandlingen är den 15 oktober.

Laddningsbara kort är ett alternativ till kontanter, bland annat för myndigheter som betalar ut pengar till personer som saknar bankkonto eller personnummer i Sverige. Precis som i dag kommer myndigheterna att kunna välja mellan ett förbetalt och ett efterbetalt kort. Myndigheterna kan börja avropa det nya avtalet från och med den 1 juli 2021 med leverans av tjästerna från och med den 1 januari 2022.

Läs mer om laddningsbara kort