Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2021

Nyhet 20 oktober 2020

Statens avkastnings- och utlåningsränta är fastställd till 0,10 procent för 2021.

Riksgälden fastställer varje år statens avkastnings- och utlåningsränta enligt förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgälden. Räntan baseras på ett treårigt genomsnitt av marknadsräntan för statsobligationer med 4-6 års löptid, med ett tillägg på 0,25 procentenheter.

Se historik över statens avkastnings- och utlåningsränta