26 kreditinstitut har hittills ansökt om att gå med i Företagsakuten

Nyhet 6 april 2020

Sedan Företagsakuten öppnade för ansökningar i fredags har 26 kreditinstitut ansökt om att ingå i Företagsakuten och kreditramar om 22,6 miljarder kronor har hittills ställts ut.

Företagsakuten innebär att staten tar huvuddelen av risken vid utlåning till företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga.

Att banker och andra kreditinstitut deltar i programmet och i vidare utsträckning beviljar lån till livskraftiga företag är nödvändigt för att stödet ska få effekt och bidra till att fler företag klarar krisen. Möjligheten för kreditinstitut att ansöka om deltagande i garantiprogrammet öppnade den 3 april.

Statistik om deltagande i Företagsakuten per den 6 april kl. 11.00:

  • 26 kreditinstitut har ansökt om att delta i Företagsakuten.
  • 22,6 miljarder kronor i rambelopp har hittills intecknats. Det betyder att de banker och andra kreditinstitut som hittills anslutits till Företagsakuten, kan genomföra utlåning med statlig kreditgaranti till maximalt detta belopp.

Riksgälden avser att fortlöpande publicera information på sin webbplats om hur antalet ansökningar, antalet deltagande kreditinstitut samt tilldelning av rambelopp utvecklas. 

Bakgrund: Företagsakuten

Riksgälden ställer ut kreditgarantier för i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga.

Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.  

Kontakt

Pressfunktionen 08 613 47 01