Två nya avdelningschefer till Riksgälden

Nyhet 18 oktober 2019

Riksgälden har rekryterat två nya avdelningschefer. Magnus Rystedt blir ny chef för avdelningen Garanti och finansiering. Karolina Holmberg blir ny chef för avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydd.

Magnus Rystedt tillträder sin roll den 1 november och den 1 december tillträder Karolina Holmberg.

Magnus Rystedt ny chef för Garanti och finansiering

Magnus Rystedt kommer närmast från rollen som verkställande direktör för Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

Det är väldigt roligt att Magnus Rystedt kommer till Riksgälden. Han har gedigen chefserfarenhet och lång erfarenhet av investeringar och riskbedömningar, däribland kring kärnteknik. Det kommer att vara värdefullt i hans nya roll, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

I rollen som vd för NEFCO har Magnus ansvarat för att skapa finansiering till investeringar och projekt för att genomföra de nordiska miljö- och klimatprioriteringarna. Dessförinnan har Magnus bland annat arbetat som konsult med fokus på infrastruktur och investeringar i Östeuropa.

Avdelningen Garanti och finansiering ansvarar för att dels tillhandahålla garantier och lån och beräkna den ekonomiska risken för staten med sådan finansiering, dels att bedöma storleken på de ekonomiska avsättningarna för den framtida hanteringen av kärnavfall.

Karolina Holmberg ny chef för Finansiell stabilitet och konsumentskydd

Karolina Holmberg är disputerad nationalekonom och har bland annat studerat kopplingen mellan finansiella störningar och realekonomin. Närmast har hon varit chef för enheten för arbetsmarknad och prisbildning på Konjunkturinstitutet.

Jag är mycket glad över att vi rekryterat Karolina Holmberg. Hon är en erfaren chef med lång erfarenhet inom viktiga samhällsekonomiska frågor. Hennes bakgrund inom ekonomisk analys är viktig i den fortsatta utvecklingen av Riksgäldens arbete inom finansiell stabilitet, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Under den senaste finanskrisen ansvarade Karolina för arbetet med att planera och genomföra Riksbankens likviditetsstödjande åtgärder. Efter det har hon också arbetat på Finansdepartementet.

Avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd har ansvar att förbereda för och hantera bankkriser i Sverige. Avdelningen ansvarar också för insättningsgarantin och investerarskyddet. Dessa uppdrag är centrala delar i statens arbete med att se till att det finansiella systemet är stabilt.

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion, 08 613 47 01