Statens avkastnings- och utlåningsränta för 2020

Nyhet 4 oktober 2019

Statens avkastnings- och utlåningsränta har fastställts till 0,16 procent för 2020.

Riksgälden fastställer varje år statens avkastnings- och utlåningsränta enligt förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgälden. Räntan baseras på ett treårigt genomsnitt av marknadsräntan för statsobligationer med 4-6 års löptid, med ett tillägg på 0,25 procentenheter.