Efter Riksbankens besked: Riksgälden minskar valutaupplåningen

Nyhet 6 mars 2019

Med anledning av att Riksbanken idag fattat beslut om att minska valutareservens storlek önskar Riksbanken att de återstående valutalån som förfaller under 2019 inte refinansieras. Riksgälden kommer därför inte att ta upp fler lån för Riksbankens räkning under 2019.

Riksgälden har sedan 2009 lånat utländsk valuta för Riksbankens räkning i syfte att förstärka valutareserven. Enligt den statsupplåningsrapport som publicerades den 20 februari planerar Riksgälden att under 2019 refinansiera lån för Riksbankens räkning till ett värde motsvarande 90 miljarder kronor. 19 miljarder kronor refinansierades redan den 21 februari 2019, varefter drygt 70 miljarder kronor återstod att refinansiera. Med dagens nyhet från Riksbanken kommer dessa därför inte att refinansieras.