Viktigt att hålla fast vid erfarenheterna från senaste finanskrisen

Nyhet 6 september 2018

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad framhåller att det är viktigt att hålla fast vid erfarenheterna från den senaste finanskrisen 2008/2009 när man utformar den ekonomiska politiken. Det sade han i ett tal vid UBS årliga bankkonferens i Stockholm.

Sverige har i dag ett välfungerande finanspolitiskt ramverk med stabila offentliga finanser och en motståndskraftig banksektor.

– Det är viktigt att bära med sig erfarenheterna från krishanteringen förra gången när man bestämmer riktningen för den ekonomisk-politiska utvecklingen. Man måste säkra en god uthållighet i landets förmåga att möta krisen, bland annat genom att värna starka offentliga finanser och trygga den finansiella stabiliteten, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Han säger att vi alltid måste vara beredda på att finanskriser kan komma. Därför måste politiken utformas så att den stärker ekonomins grundläggande funktionssätt och inriktas på strukturellt riktiga reformer. Det är också viktigt att värna de befintliga välfungerande strukturerna.

– För att effektivt kunna hantera en kris när den väl kommer så måste krishanteringsramverket vara på plats. Stabilitetspolitiska åtgärder bör vara strukturellt riktiga och stimulera en varaktigt hög sysselsättning och produktivitet, säger Hans Lindblad.

Läs presentationen: Managing and Preventing Crises