Eurocards reseförsäkring tillvalstjänst som kostar extra

Nyhet 23 april 2018

Myndigheter som avropar reseförsäkring under ramavtalet för korttjänster med Eurocard måste betala för detta.

Betalkort med personligt betalningsansvar som avropas från Eurocard är i första hand ett tjänstekort. Kortet kan kompletteras med en tillvalstjänst som heter "Reseförsäkring". Observera att denna tillvalstjänst kostar extra och blir separat fakturerad av Eurocard till respektive myndighet. Priset är 180 kronor per kort och år. Alla statsanställda som reser i tjänsten är automatiskt försäkrade genom Kammarkollegiets reseförsäkring.