Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

Nyhet 11 december 2018

Nu kan du ta del av protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 december.

På mötet deltog finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad. Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget, behovet av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Protokollet från mötet är publicerat på stabilitetsrådets webbplats