Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

Nyhet 20 mars 2018

Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.

Den senaste undersökningen genomfördes i november 2017. Resultatet av den visar att 52 procent spontant känner till insättningsgarantin. Det är samma nivå som föregående år.

Kännedomen i åldersgruppen 15–29 år är fortsatt lägre än bland de äldre åldersgrupperna. Den är också högre bland män än kvinnor. Högst kännedom om insättningsgarantin har personer med ett sparande på mer än 500 000 kronor.

Av de tillfrågade som kände till skyddet svarade 84 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för insättningsgarantin. När det gäller förtroendet för Riksgälden svarade 68 procent av samtliga tillfrågade att de har ganska eller mycket stort förtroende.

Mer om undersökningen och tidigare resultat

Frågor och svar om insättningsgarantin