Finansiell stabilitet – allt bättre rustade men arbete kvarstår och risker finns

Nyhet 23 januari 2018

Svensk ekonomi är i dag bättre rustad för att möta finanskriser. Riksgälden fattade nyligen beslut om resolutionsplaner för de svenska bankerna. De är viktiga delar av det nya ramverket för hantering av banker i kris, sade riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han medverkade i en öppen utfrågning i riksdagens finansutskott.