Fortsatt avtalsspärr för upphandling av resekonto

Nyhet 30 oktober 2017

Riksgäldens upphandling av resekontotjänster har överklagats till kammarrätten.

Kammarrätten har ännu inte fattat beslut om prövningstillstånd och fram tills att beslut har fattats får Riksgälden inte teckna nytt ramavtal. Om kammarrätten väljer att ta upp ärendet kan kammarrätten fatta interimistiskt beslut att Riksgälden inte får ingå avtal innan något annat är bestämt.

Riksgälden kommer inom några dagar att gå ut med information om hur myndigheter som har behov av resekontotjänster ska agera fram tills att ett nytt ramavtal finns på plats. Det nuvarande ramavtalet för resekontotjänster gäller till och med den 31 december 2017.