Riksgäldens personalansvarsnämnd åtalsanmäler medarbetare

Nyhet 21 juni 2017

Riksgäldens personalansvarsnämnd har beslutat att åtalsanmäla elva medarbetare för skälig misstanke om mutbrott alternativt förskingring på grund av att de mottagit bland annat surfplattor, spelkonsoler och presentkort av en utbildningsleverantör. Ärendena kommer att överlämnas till åklagare.

– Det inträffade är allvarligt och det riskerar att påverka förtroendet för oss som myndighet. Nu är det viktigt att vi tydligt och öppet tar vårt ansvar och vidtar de åtgärder som behövs, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden upptäckte misstänkta oegentligheter vid en granskning av fakturor från utbildningsleverantören Labcenter i Sverige AB, som anlitats sedan 2009. Vid granskningen har det uppkommit misstanke om att elva medarbetare i samband med kurser mellan åren 2012 och 2016 privat mottagit bland annat surfplattor, spelkonsoler och presentkort.

Riksgäldens bedömning är att det kan föreligga skälig brottsmisstanke om mutbrott alternativt förskingring. Enligt lagen om offentlig anställning ska Riksgälden anmäla till åklagare om det finns skälig brottsmisstanke mot en anställd (inom ramen för anställningen).

Riksgäldens personalansvarsnämnd beslutade under tisdagen att åtalsanmäla berörda medarbetare och ärendena kommer nu att överlämnas till åklagare.

– Nu är det upp till åklagare att avgöra ärendena. Vi på Riksgälden har att se över våra rutiner för bland annat hur utbildningar bokas och godkänns. Men framför allt måste vi fortsatt jobba internt med etikfrågor och vad det innebär att arbeta på en myndighet i medborgarnas tjänst.

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94