Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

Nyhet 12 december 2017

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 5 december publicerats.

På mötet deltog finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad. Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget, behovet av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Protokollet från mötet är nu publicerat på stabilitetsrådets webbsida.

Protokollet är publicerat på Finansiella stabilitetsrådets webbplats