Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 16 juni 2017

Den 12 juni träffades företrädare för regeringen, Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen i Finansiella stabilitetsrådet. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt.