Avropa nytt ramavtal för resekontotjänster

Nyhet 14 december 2017

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för resekontotjänster med Diners Club och Eurocard.

Tjänsterna under det nya ramavtalet börjar levereras den 1 januari 2018. Det är viktigt att ni som myndighet avropar avtalet så snart som möjligt, eftersom nuvarande ramavtal enbart gäller till och med den sista december 2017.

Riksgäldens upphandling av resekontotjänster har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen fattade ett interimistiskt beslut att Riksgälden inte fick ingå avtal, men det beslutet är nu upphävt. Riksgälden har därför tecknat nytt ramavtal med Diners Club och Eurocard. Ärendet är inte avgjort och kommer att tas upp för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen vid ett senare tillfälle.

Läs mer och avropa ramavtalet för resekontotjänster