Myndigheter kan direktupphandla betalväxlar

Nyhet 27 november 2017

Myndigheter kan själva direktupphandla betalväxlar utan Riksgäldens godkännande.

Med betalväxlar, även kallat Payment Service Provider (PSP), kan myndigheten ta emot betalningar via till exempel betalkort, direktbetalningar i internetbanken och Swish. Inbetalningar till myndigheten ska utan fördröjning sättas in på ett av myndighetens bankkonton i en ramavtalsbank.

Normalt får myndigheter inte använda betalningstjänster utanför de statliga ramavtalen utan godkännande från Riksgälden. Betalväxlar är undantagna genom att de endast utgör en teknisk lösning för att förmedla betalningar.

Mer information om betalväxlar

Vid frågor kontakta Jan Maarten Dijkgraaf,
telefon 08 613 45 84 eller e-post  jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se.