Regeringens utvärdering av statens skuldförvaltning

Nyhet 25 april 2016

Statens lånekostnader har minskat de senaste åren samtidigt som riskerna i förvaltningen har beaktats. Den slutsatsen drar regeringen i sin utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015 som överlämnas till riksdagen i dag.

En flexiblare styrning har gett Riksgälden bättre förutsättningar att nå det övergripande målet för statsskuldspolitiken – att låna så billigt som möjligt utan att ta för stora risker, skriver regeringen.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skrivelse om utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015