Räntekontosaldon rättade

Nyhet 18 oktober 2016

De räntekontosaldon i SIBWebb som tidigare var felaktiga sedan den 10 oktober är nu rättade.

Vid frågor kontakta Statens internbank på telefon 08 613 45 80 eller e-post statensinternbank@riksgalden.se.