Villkor för byten till statsobligation SGB 1059

Nyhet 4 november 2015

Riksgälden erbjuder ytterligare byten till statsobligation SGB 1059 1.00% 12 Nov 26 under perioden 26–30 november.

Riksgälden erbjuder byten från SGB 1058 2.5% 12 May 25 samt SGB 1057 1.5% 13 Nov 23. Bytena görs kursriskneutralt.[1] 

Bytesauktioner
 Tor 26 novFre 27 novMån 30 nov

Riksgälden köper lån

1058

1057

1058

Riksgälden köper belopp (mnkr) [2]

5 200

6 400

5 200

Riksgälden säljer lån

1059

1059

1059

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

5 000

5 000

5 000

Klockslag för återköpsränta

10.45

10.45

10.45

Klockslag för auktionens stängning

11.00

11.00

11.00

Klockslag för auktionsresultat

11.03

11.03

11.03

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2015:2 i juni.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på riksgalden.se/upplaning på auktionsdagen.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Angiven volym av lån 1057 och lån 1058 är endast en approximation beräknad från dagens räntenivåer.