Statsskuldens löptid förlängs enligt regeringens riktlinjer

Nyhet 12 november 2015

Regeringen fattade i dag beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Beslutet är i enlighet med Riksgäldens förslag och innebär att löptiden i statsskulden förlängs något.

Förlängningen av löptiden görs mot bakgrund av att kostnadsfördelen med att låna kortfristigt har minskat. En längre löptid medför mindre variation i kostnaden för skulden.

Regeringens pressmeddelande

Regeringens riktlinjer och Riksgäldens förslag

Kontakt

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38