Statens avkastnings- och utlåningsränta 2016

Nyhet 15 oktober 2015

Statens avkastnings- och utlåningsränta har fastställts till 1,28 procent för 2016.

Riksgälden fastställer varje år statens avkastnings- och utlåningsränta enligt förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgälden. Räntan baseras på ett treårigt genomsnitt av marknadsräntan för statsobligationer med 4-6 års löptid, med ett tillägg på 0,25 procentenheter.