Räntor ej uppdaterade i SIBWebb

Nyhet 16 februari 2015

In- och utlåningsräntor för myndigheter ej uppdaterade

Just nu har vi tekniska problem i SIBWebb och kan inte presentera Riksgäldens in- och utlåningsräntor för myndigheter.

Vi arbetar på att åtgärda problemet inom kort.

Behöver ni information om in- och utlåningsräntor kontakta oss, 
statensinternbank@riksgalden.se