Ränteändring på avistakonton

Nyhet 12 februari 2015

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,10 procentenheter till –0,10 procent sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till –0,10 procent.

Reporäntan speglar Riksgäldens korta upplåningskostnad på kapitalmarknaden. Den nya räntan på Riksgäldens avistakonton gäller från och med den 18 februari.

Kontakta gärna Riksgälden angående den nya räntan på avistakonton. Vid frågor om anslag och ramar är tillräckliga hänvisar Riksgälden myndigheterna till sina respektive departement.