Mandat för syndikering av ny realobligation

Nyhet 13 april 2015

Svenska staten, genom Riksgäldskontoret, med kreditbetyg Aaa/AAA/AAA (alla stabila), har utsett Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank till ledarbanker för kommande syndikering av en ny realobligation (SGB IL 3111), med förfall den 1 juni 2032.

Riksgälden avser att genomföra introduktionen genom byten mot SGB IL 3104, med förfall den 1 december 2028. För realobligation SGB IL 3111 gäller Allmänna villkor för Statsobligationer och Reala Statsobligationer utgivna av svenska staten. Svensk rätt.

Ytterligare detaljer kommer att tillkännages inom rimlig tid.