Seminarium om statens betalningsmodell

Nyhet 8 september 2014

Under hösten erbjuder vi två seminarietillfällen om statens betalningsmodell.

Statens betalningsmodell är samlingsnamnet för de regelverk, kontostrukturer, betaltjänster och tekniska system som hanterar statens betalningar.

Under hösten erbjuder vi två seminarietillfällen, den 23 oktober och den 27 november.Seminariet vänder sig till dig som arbetar på myndighetens ekonomi- eller finansavdelning. 

Vi går igenom hur era betalningar är en del av betalningsmodellen. Du kommer att få en helhetsbild av hur infrastrukturen kring de statliga betalningarna är uppbyggd med regelverk, avtal och central likviditetshantering.

Välkommen med din anmälan

Läs mer om statens betalningsmodell