Förlängt ramavtal för kort- och resekontotjänster

Nyhet 4 december 2014

Riksgälden har beslutat att förlänga ramvtalet för kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter och statliga affärsverk till och med den 31 december 2017.

Ramavtalet (dnr: 2011/2214) omfattar betalkort, inköpskort, virtuellt kort och en resekontotjänst och är tecknat med fyra leverantörer. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2015 med möjlighet till förlängning i högst två år.

Riksgälden bedömer att ramavtalet fungerar väl och att villkoren fortfarande är bra vilket gör att det finns anledning till att utnyttja förlängningsklausulen.

Ta del av beslutet
Ta del av ramavtalen för kort- och resekontotjänster