Mer kort, mindre kontanter – lär dig mer om korttjänsterna i ramavtalen

Nyhet 5 september 2013

Passa på att delta på något av seminarierna om de korttjänster som finns i de ramavtal Riksgälden upphandlat för myndigheter. Vi informerar särskilt om det nya ramavtalet för förbetalda korttjänster.

Under seminariet får du råd om hur du minskar kontanthanteringen på din myndighet med hjälp av de ramavtal som Riksgälden upphandlat för förbetalda korttjänster, betalkort, inköpskort och virtuella kort.

Förbetalda korttjänster minskar administrationen och kontanthanteringen för myndigheter i samband med utbetalningar av till exempel ekonomiskt bistånd. Det gäller även andra ersättningar till privatpersoner som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar. Avtalet, som skrevs på i juni, träder i kraft den 1 januari 2014 och ersätter ramavtalet som i dag heter kontantkort.

Det nya ramavtalet ger bättre service och funktionalitet. Korttjänsten är dessutom fri från uppstartskostnader och årsavgifter.

Anmälan:
1 oktober kl. 10.00-11.30, sista anmälningsdag 20 september
1 oktober kl. 13.00-14.30, sista anmälningsdag 20 september
8 oktober kl. 10.00-11.30, sista anmälningsdag 27 september

Samtliga seminarier äger rum i Riksgäldens lokaler på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm.

Mer om Riksgäldens ramavtal finns att läsa på riksgalden.se/ramavtal

Tidigare nyheter:
2013-05-22 Upphandling av förbetalda korttjänster klar
2013-03-18 Riksgälden upphandlar förbetalda korttjänster